Privacy & cookie beleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een Website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een Website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de Website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een pop-up kader, een balk onderaan of bovenaan de Website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de Website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van de websites, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?
Onmisbare cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login).

Performantie cookies

We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden

Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics.

Bewaartermijn Cookies

Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

Privacy policy

Laatst bijgewerkt 07/08/2020

Drankkaart.be is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, niet de restaurateur of uitbater waar u te gast bent. Wij nemen voor hen de door de federale overheid opgelegde contact tracing volledig in handen in die mate dat enkel wij bepalen welke gegevens we verzamelen, waarom ze verzameld worden en op welke wijze ze verwerkt worden. Bij vragen of klachten kan je je dan ook tot ons wenden in plaats van tot de betrokken restaurateur of uitbater.

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. We doen er daarbij alles aan om zo transparant mogelijk te zijn. Je privacy ligt ons immers erg na aan het hart en we willen dat je gegevens bij ons honderd procent veilig zijn.

Welke gegevens werwerken wij over jou?

Drankkaart.be verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens:
Over jou als bezoeker van een horecazaak, sportclub, feest- of receptiezaal, zwembad, casino of speelhal of wellnesscenter:

Over jou, als eigenaar of uitbater van een horecazaak, sportclub, feest- of receptiezaal, zwembad, casino of speelhal of wellnesscenter

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

1. Algemene doeleinden:

Wij gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend als volgt:
- Klantgegevens - We verwerken deze gegevens om je account op ons platform te beheren en voor de levering en facturatie van onze diensten. Onze rechtsgrond hiervoor is de uitvoering van een overeenkomst met jou of omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben; - Contactgegevens en Identiteitsgegevens - We verwerken deze gegevens om te voldoen aan de verplichte registratie van bezoekers met het oog op tracering van personen die mogelijks in contact geweest zijn met een met COVID-19 besmette persoon. Onze rechtsgrond hiervoor zijn artikel 3, 10° en artikel 4 van het “Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken” en de politieverordeningen van de gouverneur van de provincie Antwerpen van 24 en 29 juli 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 of ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van contact tracing. Het Ministerieel Besluit van 24 juli legt de verzameling van tenminste telefoon of e-mail adres op. Deze moet je ook verplicht invullen in ons registratieformulier. Wij zijn van oordeel dat we een gerechtvaardigd belang hebben om je ook om je naam en voornaam te vragen om de contact tracing in geval van nood sneller en efficiënter te laten verlopen, in het belang van jouw gezondheid en van de volksgezondheid in het algemeen. Elke seconde telt immers bij een eventuele besmetting van iemand die in jouw buurt geweest is. Je bent vrij om al dan niet je naam en voornaam met ons te delen. Dit zijn geen verplichte velden in ons formulier.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

1. Dat is eenvoudig: we delen je gegevens in beginsel met niemand anders dan met de officiële Contact Tracers van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. Zij zijn de enige die gerechtigd zijn om toegang te krijgen tot jouw gegevens. Als op een gegeven ogenblik ook lokale Contact Tracer binnen een voldoende duidelijk wettelijk kader kunnen werken, kunnen wij op dat ogenblik jouw gegevens ook met hen delen. Dat doen we pas als we zeker zijn dat zij je gegevens mogen opvragen én als we zeker zijn dat zij veilig met je gegevens zullen omgaan.

2. We doen natuurlijk wel beroep op een partner om onze app te laten werken. Dat is met name Versio (voor de hosting). Versio verwerken je gegevens op volledig veilige wijze volgens onze instructies en onder ons toezicht.

3. Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

4. Wij zullen je Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, delen of op welke manier dan ook commercieel gebruiken. We delen je gegevens zelfs niet met de horecazaak, sportclub, feest- of receptiezaal, zwembad, casino of speelhal of wellnesscenter die je hebt bezocht. Je gegevens gaan van ons invulformulier rechtstreeks in onze database. Enkel op verzoek van de Contact Tracers van de overheid worden je gegevens aan hen ter beschikking gesteld.

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

1. We bewaren je persoonsgegevens als Bezoeker aan een horecazaak, sportclub, feest- of receptiezaal, zwembad, casino of speelhal of wellnesscenter 14 dagen lang. Daarna worden ze automatisch verwijderd. Als je het formulier op onze website invult vanuit een horecazaak, sportclub, feest- of receptiezaal, zwembad, casino of speelhal of wellnesscenter in de provincie Antwerpen, dan bewaren we je persoonsgegevens tot 4 weken in plaats van 14 dagen. Dat doen we omdat de politieverordeningen van de Provincie Antwerpen die verlengde termijn opleggen.

2. De gegevens van onze Klanten bewaren we zolang we een contractuele relatie met hen hebben. Bij het einde van die contractuele relatie bewaren we je contactgegevens nog 3 jaar. Facturatie en boekhoudgegevens bewaren we 10 jaar. Gegevens van potentiële klanten bewaren we maximaal 12 maanden.

Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis inzage in en kopie te vragen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. Je hebt het recht om ons te vragen om je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze (bij wet opgelegde) noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. Je beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of over te laten dragen aan een andere dienstverlener van je keuze.

Als je van oordeel bent dat je rechten niet correct gewaarborgd worden, heb je overigens het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
[email protected]

Je kan bovendien ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding. We hopen natuurlijk dat een en ander nooit zo ver zal komen en we staan in elk geval altijd klaar om alle eventuele klachten zelf en rechtstreeks op te lossen.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Onze website is beveiligd met SSL certificaten. We verifiëren steeds aandachtig de identiteit van elke contact tracer die om inzage in gegevens verzoeken en we bezorgen hen nooit antwoorden per e-mail omdat we dat als onveilig beoordelen. In plaats daarvan geven we toegang tot een beveiligde downloadlink via een afzonderlijk verzonden paswoord. Op die manier maken personen met slechte bedoelingen geen kans om aan je gegevens te raken. We hebben daarnaast intern duidelijke procedures opgezet, gezorgd voor strenge contracten met onze verwerkers, gezorgd voor een duidelijk en volledig dataregister en voor een snelle en efficiënte noodprocedure als er onverhoopt toch datalekken zouden vastgesteld worden.

We gebruiken tenslotte enkel strikt noodzakelijke cookies op onze website, met name om je surfsessie correct te kunnen laten verlopen. we verzamelen of bewaren geen gegevens uit cookies en respecteren tijdens je bezoek aan onze website je absolute privacy. Als je meer wil weten over cookies, kan je terecht op http://www.allaboutcookies.org/.

Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op [email protected], per post op Karel de Soutelaan 85 bus 3, 8000 Brugge of per telefoon via 0470 96 83 29.